• 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

  Events and News

  日 期  項 目 檔案連結
  104/12/31  經董事會同意連循聖先生辭職總經理一職,由李金旆董事長兼任。  
  103/01/06  經董事會選任連循聖先生擔任本公司總經理  
  102/08/28  經股東常會選任李金旆先生擔任本公司董事長  
     

  KENT INDUSTRIAL CO., LTD.

  Head Office:13F.,No.27,Ln.61,Sec.1,Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241,Taiwan
  Tel:886-2-2995-1425 Fax:886-2-2995-0292
  Web:www.kentind.com E-mail:sales@kentind.com
  Copyright © KENT INDUSTRIAL CO., LTD.